شماره: 7138
1401/02/31
لایحه دفاع از ادعای فسخ بدلیل پشیمانی مشتری
لایحه دفاع از ادعای فسخ بدلیل پشیمانی مشتری

 

 

متن لایحه دفاع در مقابل ادعای فسخ و استرداد وجه

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ...
با سلام
احتراما اینجانب دنیا ... مدیرعامل "شرکت ....." که در پرونده کلاسه بایگانی ..... مطروحه در آن شعبه محترم مقید به وقت رسیدگی امروز یازدهم اردیبهشت ساعت 12:30 به عنوان خوانده به دادرسی فراخوانده شده است مراتب زیر را در دفاع از دعوای واهی خواهان به استحضار می رسانم:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:
1-  مستندا به پیام های رد  و بدل شده در پیام رسان واتساپ میان کارکنان شرکت ... و خواهان محترم، خواهان(خانم اعظم ....) اقدام به خرید یک آلاچیق با مشخصات و اوصاف معین می نماید و توافق می گردد که مبیع در باربری شهر خواهان تحویل ایشان گردد.(پیوست یک لایحه)
2-  مستندا به رسید واریز وجه از سوی خواهان، ثمن معامله توسط خواهان(خریدار) تماما پرداخت می گردد و بنا به توافق طرفین ظرف یک هفته ی بعد، آلاچیق تحویل خریدار گردد.(پیوست دو لایحه)
3-  خواهان محترم در مرحله ی تحویل کالا و زمانی که مقرر گردیده بود کالا برای ایشان حمل گردد با ارسال پیام و اعلام انصراف از خرید کالا به دلایل شخصی (که اظهار نمودند سقف منزل ایشان برای آلاچیق کوتاه است و این که حمل و نقل آلاچیق از باربری تا منزل برای وی دشوار است) درخواست نمود که وجه پرداختی به وی مسترد گردد (پیوست سه لایحه). این در حالی بود که نه تنها در سایت بلکه در فاکتور فروش هم امکان مرجوعی کالا ذکر نشده است و در توافقات فی مابین و مذاکرات انجام شده نیز هیچ حق فسخی برای طرفین پیش بینی نشده است و به همین جهت کارمند شرکت نیز به خواهان محترم صراحتا اعلام می نماید که کالای ایشان آماده ی تحویل است و نسبت به تحویل کالا اقدام نماید(پیوست چهار لایحه).
4-  خواهان که از هماهنگی جهت تحویل کالا خودداری می نماید مجددا اصرار به دریافت وجه پرداختی می نماید و با ارسال اظهارنامه ی مورخ 07/11/1400 خواستار استرداد ثمن پرداختی می گردد(پیوست پنج لایحه) اما در هیچ مرحله ای شرکت ... در خصوص اقاله ی قرارداد بیع انجام شده با خواهان محترم توافق نمی نماید. 
5-  خواهان در ادامه اقدام به طرح دعوای حاضر با خواسته ی تایید اقاله و مطالبه ی وجه نموده است که موضوع پرونده ی حاضر می باشد.نظر به آنچه گذشت در مقام دفاع در برابر اظهارات خواهان به استحضار می رساند:
 

اولا : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.


دوم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

 

سوم  اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است. 
 

چهارم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

 

پنجم اینکه: مستندا به قواعد فقهی "اصاله اللزوم" و "اصاله الصحه"، اصل بر لزوم و صحت قرارداد ها است و اگر یکی از طرفین مدعی انحلال عقد باشد نمی توان بدون وجود دلیل متقن، صحت و لزوم قرارداد را نفی نمود. مضافا این که با اجرای اصل استصحاب، اگر در بقا یا انحلال عقدی شک کنیم بنا به اصل استحاب، باید حکم به بقای عقد داد. کما این که خواهان محترم نیز به صرف ادعای اقاله مدعی برهم زدن عقد گردیده است و هیچ دلیل و مدرکی دال بر توافق فی مابین جهت برهم زدن بیع مذکور ارائه ننموده است. بلکه در جهت مخالف ادعای خواهان، ادله ی موجود همگی مثبت عدم توافق شرکت .... با برهم زدن و اقاله ی قرارداد بوده و شرکت ..... مکررا از خواهان تقاضای همکاری جهت اجرای قرارداد را نموده است. لذا باید حکم به بقای عقد صادر نمود.

 

ششم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.


با عنایت به مراتب فوق و ادله ی ابرازی و مستندا به مواد 219 و 362 قانون مدنی و به جهت فقدان عنصر اصلی تحقق اقاله که همان توافق طرفینی بر انحلال عقد می باشد، رسیدگی و صدور رای شایسته بر رد دعوای واهی خواهان از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام

وکیل مینا کاویانی

 

 

رای دادگاه در نتیجه تقدیم و تاثیر لایحه فوق 

پرونده کلاسه : ...........

شعبه : 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان .....

تصمیم  نهایی شماره : .........

خواهان : خانم  اعظم ........ فرزند :   به نشانی :

خواندگان :

1-  خانم دنیا ................  فرزند : علی 

2- شرکت ............. همگی به نشانی : تهران.خیابان الوند ............................ .

خواسته ها :

1- مطالبه وجه بابت ............

2- تایید اقاله

قرار دادگاه

در خصوص دعوی خانم اعظم ......... به طرفیت  1- شرکت ........ 2- خانم دنیا ...... فرزند .... به خواسته تایید اقاله مقوم به 3/100/000 ریال، مطالبه وجه به مبلغ 34/000/000 تومان خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواسته خواهان تایید اقاله و مطالبه وجه می باشد و با توجه به اینکه مطالبه وجه موضوع خواسته خواهان منوط به بهم خوردن عقد بیع واقع شده مورد ادعای خواهان می باشد و تا زمانیکه به طریق قانونی عقد واقع شده بین طرفین پایان نپذیرفته باشد لازم الاتباع بوده و طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می باشند و خواهان در دعوای مطروحه تایید اقاله را خواستار گردیده در حالیکه اقاله برهم خوردن عقد به تراضی طرفین می باشد خواهان رضایتی از خوانده در بهم خوردن عقد واقع شده تقدیم دادگاه ننموده بلکه بر عکس خوانده به موجب لایحه ی تقدیمی ثبت شده به شماره ............. مورخ 1401/2/5 مخالفت خود را با اقاله عقد اعلام داشته است بنا به مراتب مذکور دعوی مطروحه خواهان به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و دادگاه به استناد ماده ... قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.قرار صادره در مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان می باشد.

رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی .......

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص عقود و قراردادها

حق انتشار محفوظ است ©