شماره: 3929
1399/05/06
نکات جهت تنظیم شکوائیه
نکات جهت تنظیم شکوائیه

شروع شکایت و تعقیب امر کیفری در دادسرا به موجب شکواییه به عمل می آید.اصولاً و مطابق قانون شکواییه مقید به فرم چاپی مخصوص نیست اما با توجه به عدم پذیرش درخواست های دستی و مستقیم و با عنایت به الزام افراد به مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ناگزیر و در عمل فرم چاپی مخصوص و واحدی شبیه دادخواست ایجاد شده است.مواردی که در فرم زیر آمده در چگونگی رسیدگی و مرجع صالح و نحوه تصمیم گیری مرجع رسیدگی موثر است پس ضرورتاً در شکواییه باید لحاظ و قید شود.

 

نکات لازم الرعایه در تنظیم شکوائیه 

  • شکوانیه نیز باید همانند دادخواست متضمنین نام و مشخصات شاکی و متهم (مشتکی عنه) و اقامتگاه دقیق طرفین باشد و در صورتی که از طرف نماینده، وصی، ولی، قیم یا وکیل شاکی ارائه می گردد بایستی متضمن نام و مشخصات ذ سمت نیز باشد.
  • کلیه مدارک و اصول اسناد (یا گواهی اسناد) که شاکی قصد ابراز و ارائه آنها جهت اثبات صحت مدعای خود دارد را باید ضمیمه شکوائیه نماید.
  • در جرایم شهودی که غیر قابل گذشت اند و یا دارای وجه عمومی اند، صرفاً با اعلام ضابطین دادگستری، توسط دادسرا و بدون نیاز به داشتن شاکی خصوصی پیگیری می شود.
  • ذکر تاریخ و محل وقوع جرم در شکوائیه ضروری است و در جهت تعیین دادسرای صالح ملاک قرار می گیرد.
  • بعد از ثبت شکوائیه موضوع و عنوان آن قابل تغییر نیست.
  • شکایت کیفری برعکس دادخواست لزوماً در فرم چاپی مخصوص نوشته نمی شود بلکه متن شکوائیه را روی برگ عادی نیز می توان نوشت.
  • برخلاف تأکید قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شکوائیه به لزوم فارسی بودن متن شکوائیه اشاره ای ننموده است لذا نوشتن آن به زبان های دیگر فاقد اشکال است.
  • متن شکوائیه بایستی با عنوان شکوائیه مطابقت نماید.
  • ممکن است در شکوائیه، شاکی از جرم دیگر نیز که از سوی متهم صورت گرفته صحبت نماید و در این صورت مطابق ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه بازپرس ضمن تحقیق جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می دهد و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه می دهد.
  • در شکوائیه می بایست ضرر و زیان وارد به مدعی و مورد مطالبه وی تصریح گردد.

 

 

 

 

مطالب مرتبط با تنظیم شکوائیه :

1- دادرسی فوری یا دستور موقت

2- آشنایی با اظهارنامه و اخطار قانونی

3- روش دفاع در دادگاه و جلسه رسیدگی، ایرادات دادرسی

4- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام

حق انتشار محفوظ است ©