دست نوشته های وکیل
تاریخ انتشار: شنبه 29 خرداد 1400
طلاق توافقی با بخشش کلیه حق و حقوق زن

 طلاق توافقی با بخشش کلیه حق و حقوق زن

طلاق توافقی با روش های مختلفی انجام می شود ودعاوی مختلف با موضوع طلاق توافقی از جهات مختلف ممکن است دسته بندی و تقسیم شود.یکی از این دسته بندی ها، دسته بندی طلاق از حیث میزان بخشش مهریه است.گاهی اوقات زن برای طلاق توافقی تمام مهریه خود را می بخشد و گاهی فقط قسمتی از آن را؛ توافق بر سر این امر مهم ترین عنصر شکل گیری طلاق توافقی است، در واقع می توان گفت اگر زن از تمامی مهریه خود بگذرد و آن را در قبال طلاق بخشیده یا بذل نماید مهم ترین بخش طلاق صورت گرفته است.موارد دیگری که ضمن طلاق باید در خصوص آن توافق کرد اجمالاً عبارتند از : نفقه، جهیزیه، هدایا، حضانت و ملاقات فرزندان و بطور کلی هر مسئله مشترک مالی یا غیر مالی که بین زوجین موجود باشد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 531

 

دادخواست طلاق توافقی

خواهان :

نرگس ..... نام پدر : میثم  به نشانی : تهران.خیابان دولت ......... .

محمد ... نام پدر : مالک به نشانی : تهران.خیابان دولت ......... .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .

تعیین خواسته و بهای آن :  طلاق توافقی

دلایل و منضمات دادخواست :

1- شناسنامه شماره ... صادره از تهران

2- سند ازدواج شماره ... مورخ 1378/05/15 دفتر ازدواج شماره ...

3- وکالتنامه رسمی به شماره ....

4- وکالتنامه به شماره ....

شرح دادخواست طلاق توافقی

ریاست محترم دادگاه عمومی خانواده

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب یه موجب سند ازدواج به شماره ... با مهریه ای معلوم به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و نیز فاقد فرزند می باشند لیکن به سبب اختلافات بوجود امده هیچگونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی وصدور حکم جهت اجرای صیغه طلاق را داریم

با تشکر و تجدید احترام

 

اطلاع از راه های اعتراض و شکایت از رای طلاق

 

رای دادگاه طلاق توافقی با بخشش کلیه حقوق زن

پرونده کلاسه : ‎........

مرجع رسیدگی : ‏ شعبه ۲۸۵ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : ......
خواهان : خانم نرگس ...... فرزند میثم  به نشانی تهران - خیابان دولت ........ .

خوانده : آقای محمد ........ فرزند مالک  با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران- یوسف آباد خیابان فاطمی.میدان گلها ...... .

خواسته : طلاق توافقی
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

متن رای دادگاه طلاق توافقی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم نرگس ..... فرزند میثم بطرفیت آقای محمد..... فرزند مالک با وکالت آقای مسعود محمدی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی) جهت اجرای صیخه طلاق و ثبت آن  دادگاه با به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره ..... مورخ 1384/05/05 دفتر رسمی ازدواج شماره .... حوزه ثبت تهران رونوشت مصدق آن ضم پرونده گردیده و با احراز علقه زوجیت دائم فیما بین و نظر به اصرر زوجین بر طلاق واز آنجا که حسب کارشناس واحد مشاوره خانواده مستقر در مجتمع قضایی مثبوت به شماره ..... تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل وعلل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده ، واين دادگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند. لذا تقاضای آنان را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۲۵ ۲۶۰ و۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین و به شرح توافقات ذیل صادر می شود: زوجه در قبال طلاق زوج کلیه حق و حقوق خود را از جمله مهریه - نفقه - اجرت المثل - نحله را بذل و وکیل زوج قبول بذل می نمابد و زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه جهیزیه نمی خواهد دراجرای ماده ۳۶ قانون مذکور زوج در محضر دادگاه وکالت بلا عزل به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق در صورت عدم حضور زوج تفویض نمود.زوجه حسب اقرار خود و تائید زوج و نیز گواهی صادره از آزمایشگاه .... در دفتر ثبت لوایح باردار نمی باشد طلاق واقع شده مستنداً به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع می باشد . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است. گواهی صادره در اجرای ماده 34 همان قانون طی سه ماه از تاریخ رای قطعی دارای اعتبار بوده و در صورتیکه گواهی صادره ظرف مهلت مزبور به دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و یا تسلیم کننده گواهی به دفترخانه ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگردد و یا مدارک لازم را به دفترخانه ارائه ننماید گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط بوده و کلیه توافقات مندرج در این گواهی نیز ملغی خواهد بود.اجرای صیغه طلاق حسب ماده 37 قانون مذکور با رعایت جهات شرعی در قبال طلاق خلع به زوج بذل دفترخانه طلاق و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت

رییس شعبه 285 دادگاه عمومی (خانواده) تهران

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده و طلاق

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دانلود کارت ویزیت

کلیک نمایید